<< главна

Уплътнителни материали>> Технически уплътнители, гумени изделия

 

 

Неподвижни уплътнения

употреба:

  • употреба за фланцови съединения /уплътнителни подложки, фасонни термоизолационни изделия/
  • уплътнителни подложки и фасонни изделия /навсякъде, където температурата е висока – напр. венергетиката, топлофикацията, металургията/
Производство:

Щамповане - изсичане с щампи в ексцентрични преси , с кръгови ножици и водно изсичане. Произвеждат се от безазбестови подложни плоскости AF-Oil , AF-CD, AF-152, AF-200 Universal, AF-200G, AF-202, AF-300, AF-400, AF-1000 , Gambit Grafit, Parogambit, а също от безазбестови термоизолационни картони ВА-700, ВА-1050, ВА-1200 , ВА-1400. Външният размерен диапазон е 2000 мм с дебелина от 0,5 до 5,0 мм при пресоване от уплътняващ материал AF-Standart, AF-Standart N. Вътрешният размерен диапазон е 600 мм и дебелина от 2,00 до 10 мм.

Технически изисквания :
  • работна среда, температурен режим и останали параметри – съгласно таблицата;
  • размери и отклонения от размерите съгл. PN-86 H-74374/02 до 04 по таблица 1.2.3 или по определени от техническата документация на възложителя.

Плоскостите GAMBIT са безазбестови уплътнителни материали, заменящи в повечето случаи широкоизползваните до настоящия момент плоскости тип It , като в сравнение с плоскостите It тези плоскости се отличават с по-голяма газометричност и с по-висока химическа устойчивост при температури до 150°С , а безазбестовите уплътняващи плоскости от серия GAMBIT AF се явяват съвременни материали , предназначени за изпълнение на технически уплътнения при широк диапазон на налягането и температурата, предназначени за контакт с голямо количество разнообразни среди.

Те се явяват композити на арамидни влакна с високо качество, специално съчетани влакна и неорганични пълнители, а също и на еластомери, съответстващи на предвидените работни условия. Високо специализираният и съответстващ на изискванията на ISO 9001 процес на пресоване на листите гарантира стабилни и запазващи се и при най-големи натоварвания технически параметри

kаталог - Технически уплътнители

№п/п
наименование
тип
1. Втулки, буфера, металло-резиновые амортизаторы, резиновые соединения, резиновые колодки для сцеплений  
2. Трансмиссионные валы  
3. Фибровые уплотнительные прокладки  
4. Фрикционни пръстени и накладки  
5. Уплътнения за промишлена арматура  
6. Уплотнительные прокладки и фасонные термоизоляционные изделия  
7. Уплотнительные кольца с круговым сечением  
8. Брызговики, резиновые листы  
9. Зажимные пружины  
10. Неподвижные уплотнения  
11. Резиновые смеси  
12. Резиновые диски  
13. Гумени протектори  
14. Металлические вкладыши  
15. Медные уплотнительные прокладки и подкладные шайбы  
16. Медные кольцевые прокладки с наполнением ВА  
17. Мембрани и диафрагми  
18. Микропористые шнуры с эпидермием тип „O”  
19. Гумени уплътнители и подложки с правоъгълно сечение  
20. Уплътнители за бутала на амортисьори  

 

>> интересувам се от продукта