<< главна

Уплътнителни материали>> Tермоизолации

 

 

Термоизолации

Девиз на нашето време е рационалното използване на енергията. Като показател за технически прогрес за потребителя се явява употребата на съвременна техническа изолация.

Нашите изделия се херектеризират с:

 • термоустойчивост в ненатоварено състояние до 1500° С
 • ниска привидна плътност до 1,5 г/см3
 • открита пористост от 40 до 85%
 • нисък коефициент на топлопроводност – по-малко от 0,6 Вт/мК

Температури при използваните изходни суровини

Разнообразието на технологиите, използвани при производството на уплътнителните материали, гарантира великолепно многообразие на производствения асортимент:

 1. Уплътняващи набивки и термоизолационни шнурове
 2. Тъкани, тъкани и плетени ленти
 3. Дреп и напластени влакна, плетени ръкави съшити с ленти
 4. Одеала, възглавници, кожуси, преградки (в това число уплътнения, комутитирани от много материали )
 5. Картони
 6. Плоскости и фасонни изделия , формирани по вакуумния метод

Употреба:

 1. Тъкани, ленти, шнурове, уплътняващи набивки
  • разнообразие на високотемпературни уплътняващи набивки
  • кожуси, преградки, екрани, предпазващи от горещо излъчване
  • ръкави за електрическа изолация
  • защитни дрехи
  • защита от гореща пара
  • защита от ерозия , породена от материали , движещи се с голяма скорост
 2. Картони и формовани по вакуумния метод изделия за:
  • дилатация
  • отдалечени слоеве на термоизолация в пещите на металургичната промишленост
  • огнени екрани
  • изолация на леярски форми
  • покритие на горивните камери
  • покритие на топилните пещи , отстойници за цветни метали, най-вече за алуминий и пр.

kаталог - Термоизолации

№п/п
наименование
тип
1. CV-1260 CV-1260
2. CV-1260М CV-1260М
3. CV-1430 CV-1430
4.   CV-1430М CV-1430М
5.   CV 800 CV 800
6.   CV 800М CV 800М
7.   Уплътняваща набивка GAMBIT тип 601 601
8.   Уплътняваща набивка GAMBIT тип 6046 6046
9.   Уплътняваща набивка GAMBIT тип 604 604
10.   Уплътняваща набивка GAMBIT тип 6061 6061
11.   Уплътняваща набивка GAMBIT тип 606 606
12.   Уплътняваща набивка GAMBIT тип 6093 6093
13.   Шнур оплетен стъклен със сърцевина от стъклени влакна 494
14.   Шнур оплетен алуминосиликатен армиран със сърцевина от алуминосиликатни влакна 476
15.   Шнур оплетен каолинов армиран със сърцевина от алуминосиликатни влакна 473
16.   Картон BA-1050 BA-1050
17.   Картон BA-1200 BA-1200
18.   Картон BA-1400 BA-1400
19.   Картон BA-700 BA-700