<< главна

Уплътнителни материали>> Плетени уплътняващи набивки

 

Плетени уплътняващи набивки

Плетените уплътняващи набивки най-често се използват като салникови уплътнения за помпи и промишлена арматура. Простотата на употребата им, дългият им срок на експлоатация, а също и сравнително ниската им цена , предизвикват растящ интерес от такъв род уплътняващи набивки. Въвеждането на постиженията на новата суровинна технология , на новите материали , а също и на все по-тясно специализираните суровинни и конструкционни композиции дават възможност при условията на правилен монтаж и експлоатация, да се получат все по-добри и все по-дълготрайни уплътняващи набивки.


При производството на плетените уплътняващи набивки е внедрена технология от нова генерация за плетене; благодарение на закупеното съвременно заплитащо оборудване , на реализираните контакти с водещи световни производители на суровини за производството и използването на техните прежди, а и на 40-годишния опит на завода - производител, се стигна до производството на продукт, който може да удовлетвори потребностите даже на най-претенциозните потребители.


С цел потвърждаване на класа на изделието, предлаганите от нас набивки бяха изследвани в признатата от цял свят фирма W.L.GORE & ASSOCIATES GMBH. Те преминаха всички изпитания с добър резултат , отговориха на всички изисквания и придобиха правото да използват печат със сребърна лента “100% GORE GFO”.
Надеждността и качеството на всички наши изделия се потвърждава от издадения от TUV сертификат за наличието и употребата на Система за управление на качеството съгл. ISO 9001.

kаталог - Плетени уплътняващи набивки

№п/п
наименование
тип
1.

Набивка GAMBIT тип 6051

6051
2. Набивка GAMBIT тип 605 605
3. Набивка GAMBIT тип 6081 PTFE "бяла" 6081 PTFE "бяла"
4. Набивка GAMBIT тип 6082 6082
5. Набивка GAMBIT тип 6085 GAMFLON 100% GFO® GAMFLON 100% GFO®
6. Набивка GAMBIT тип 6086 ZEBRA 6086 Zebra
7. Набивка GAMBIT тип 6087 GAMFLON AR 6087 GAMFLON-AR
8. Набивка GAMBIT тип 6088 GAMFLON G4 6088 GAMFLON-G4
9. Набивка GAMBIT тип 608 GAMFLON 608 GAMFLON
10. Уплътнителна набивка тип 608-PRIMA 608 Prima
11. Набивка GAMBIT тип 611 611
12. Набивка GAMBIT тип 6153 ? Karbograf 6153 Karbograf
13. Набивка GAMBIT тип 616 616
14. Набивка GAMBIT тип 621 621
15. Набивка GAMBIT тип 636 COLMET BA 636 COLMET BA
16. Набивка GAMBIT тип 641 641
17. Набивка GAMBIT тип 645 645
18. Набивка GAMBIT тип 646 POLAFLON BA 646 POLAFLON BA
19. Набивка GAMBIT тип 6491 GAMTEX 6491 GAMTEX
20.   Набивка GAMBIT тип 6493 6493
21. Армиран каолинов оплетен шнур със сърцевина от алумосиликатни влакна 473