<< главна

Части за мелници>> Оборудване за топлоелектроцентрали (ТЕЦ), работещи на твърдо гориво>>
Средноходови валови мелници

 

 

Средноходови валови мелници

Мелниците са предназначени за смилане до праховидно състояние на каменни въглища, полуантрацитни, бедни въглища и някои отпадъци при обогатяването в системита за горивоподготовката на топлоелектрическите централи. Електродвигателят на главното задвижване на мелницата посредством муфа и редуктор върти смилаща маса , закрепена с планшайба за редуктора. Въглищата, постъпващи по централната тръба на сепаратора до смилащата маса , под действието на центробежни сили , възникващи при въртенето на масата, се отблъсват към периферията и попадат под смилащите валци, които от този момент започват да се въртят . Смилането протича при основно смачкване (под действие на собственото тегло на смилащите валци и усилията , възникнали от системата на натиск) и частично изтриване (заради различните въртящи скорости на валците и смилащата маса) . Продуктът на смилане – мъглищната прах, посредством сушилно – вентилиращия агент (подаван в корпуса на мелницата и завихрен от соплово колело ) се изнася от зоната на смилане в сепаратор, където се отделят едрите фракции и се връщат за повторно смилане със смилащата маса. Готовата въглищна прах се пренася чрез въздушния поток от сепаратора до прахоразделителя и след това по праховодите – до горелките на котела. Едрината на смилане се регулира чрез въртене на лопатките на сепаратора.


 

Т/ч

120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
МВС 90A МВС 105A МВС 125А МВС 140А МВС 160 МВС 190 МВС 210 МВС 225 МВС 240 МВС 260 МВС 270 МВС 280 МВС 310

Технически характеристики

Наименование на показателя МВС 90А МВС 105А МВС 125А МВС 140А МВС 160 МВС 190 МВС 225 МВС 240 МВС 260 МВС 270 МВС 280 МВС 310
Количество на валовете в мелницата, бр.
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
Размер куска топлива на входе в мельницу, мм
20
20
20
20
30
30
50
30
70
70
70
70
Мощност на eлектродвигателя на главното задвижване, кВт
75
132
200
315
315
400
630
630
800
1000
1000
1250
Габаритни размери, мм
дължина
3470
4200
4670
5340
7120
8500
7980
12800
9950
9950
10350
11650
ширoчина
2550
2850
3000
3700
4350
5400
5800
6800
7600
7800
7950
7800
височина
3460
4020
4610
5490
6910
7340
8300
9700
9950
10050
10805
10300
 

>> интересувам се от продукта