<< главна

Части за мелници>> Оборудване за топлоелектроцентрали (ТЕЦ), работещи на твърдо гориво>>
Барабанни топкови мелници

 

 

Барабанни топкови мелници

Барабанните вентилирани топкови мелници са предназначени за смилане до праховидно състояние на на всякакви видове каменни, кафяви въглища, шисти и др. Материали и са разчетени за непрекъсната работа в прахоприготвящите системи за топлоелектрическите централи и в други отрасли на промишлеността.
Отличителна особеност на мелниците е възможността да се смелят най-твърдите материали до получаването на най-фин продукт.


 

Т/ч

110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
ШБМ 220/235 ШБМ 220/300 ШБМ 250/390 ШБМ 287/410 ШБМ 287/470 ШБМ 320/570 ШБМ 287/812 ШБМ 370/400 ШБМ 370/535 ШБМ 370/675 ШБМ 370/850


 

Наименование на показателя ШБМ 220/ 235 ШБМ 220/ 330 ШБМ 250/ 390 ШБМ 287/ 410 ШБМ 287/ 470 ШБМ 320/ 570 ШБМ 287/ 812 ШБМ 370/ 400 ШБМ 370/ 535 ШБМ 370/ 675 ШБМ 370/ 850
Мощност на електродвигателя., кВт
200
200
315
400
500
800
1000
1000
1000
1600
1600
Габаритни размери, мм
дължина
6800
7700
6800
9500
10200
13000
13000
12000
13300
17900
19000
широчина
4900
4900
5400
6250
6250
7300
7400
8000
8000
8300
8300
височина
3500
3500
4100
4200
4200
5300
5500
6000
6000
6870
6870

 

 

>> интересувам се от продукта