<< главна

Части за мелници>> Оборудване за топлоелектроцентрали (ТЕЦ), работещи на твърдо гориво>>
Клапани-мигалки

 

 

Клапани-мигалки

Мигалки с конусен клапан са предназначени за употреба във вертикални прахоотводи в системата на непрекъснато прахоприготвяне под сепараторите в точката на възврат и циклони, а също и в системите на пепелоулавяне на аспирация под циклоните.
Основно предназначение на мигалките е оронване на праха и пепелта при непрекъснат поток и защита на сепараторите и циклоните от набиване на прах в зоната на понижено налягане.



т/ч

200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
Ду 100 Ду 150 Ду 200 Ду 300 Ду 450 Ду 600

Технически характеристики

Типоразмер
Ду 100
Ду 150
Ду 200
Ду 300
Ду 450
Ду 600
Условен отвор,мм
100
150
200
300
450
600
Производителност т/ч
0,1-6
0,2-14
0,4-24
1-54
2-120
4-216

 

 

>> интересувам се от продукта