<< главна

Части за мелници>> Оборудване за топлоелектроцентрали (ТЕЦ), работещи на твърдо гориво>> Циклони

 

 

Циклони

Праховите циклони с ляво и дясно изпълнение са предназначени за сухо очистване на газовете, отделяни при някои технологични процеси (сушене, изпичане, агломерация, изгаряне на горивото и др.) , а също и на аспирационния въздух в различните отрасли на промишлеността (черна и цветна металургия, химическа, нефтена, машиностроителна промишленост, производство на строителни материали, енергетика и др.)V,хил. м3

250
200
150
100
50
0
ЦП2-1400 ЦП2-1600 ЦП2-1800 ЦП2-2000 ЦП2-2360 ЦП2-2500 ЦП2-2800 ЦП2-3000 ЦП2-3150 ЦП2-3750 ЦП2-4250

Технически характеристики

Типоразмери Диаметър на циклона, мм Степен на очистване на сушилния агент, % Разход сушилно-вентил. агент, хил. м3 Габарити: височина, дължина, мм
R90=7% R90=25%
ЦП2-1400 1400 91 93 12-25 5480x1400
ЦП2-1600 1600 91 93 16-34 6230x1600
ЦП2-1800 1800 90 92 20-43 7060x1800
ЦП2-2000 2000 90 92 25-53 8050x2000
ЦП2-2360 2360 89 91 35-74 9450x2360
ЦП2-2500 2500 89 91 40-84 10080x2500
ЦП2-2800 2800 88 90 50-105 11250x2800
ЦП2-3000 3000 87 89 57-121 12020x3000
ЦП2-3150 3150 87 89 63-133 12600x3150
ЦП2-3750 3750 86 88 89-189 14940x3750
ЦП2-4250 4250 86 88 115-243 16860x4250
 

>> интересувам се от продукта