<< главна

Части за мелници>> Оборудване за топлоелектроцентрали (ТЕЦ), работещи на твърдо гориво>>
Сепаратори за прах

 

 

Сепаратори за прах

Центробежните сепаратори за прах са предназначени за отделяне на готова прах от прахово-газовия поток и за възврат на крупни частици в мелницата за повторно смилане
Сепараторите за прах влизат в състава на оборудването за топкови мелници на стационарните котелни апаратури


 

V,хил. м3

350
300
250
200
150
100
50
0
СПЦВ 2200/ 500 СПЦВ 2200/ 600 СПЦВ 2500/ 600 СПЦВ 2500/ 800 СПЦВ 2850/ 800 СПЦВ 2850/ 1000 СПЦВ 3300/ 1000 СПЦВ 3300/ 1200 СПЦВ 3600/ 1200 СПЦВ 3600/ 1400 СПЦВ 4250/ 1400 СПЦВ 4250/ 1600 СПЦВ 4500/ 1600 СПЦВ 4500/ 1800 СПЦВ 4750/ 1600 СПЦВ 4750/ 2000 СПЦВ 5550/ 2000 СПЦВ 5550/ 2400


Технически характеристики

Типоразмери на сепаратора, D/d Диаметри на входящия и изходящия отвор, d, мм Разход на сушилно-вентилир. агент, хил. м3 Обем на сепаратора, м3 Габарити: височина, ширина, HxB, мм
СПЦВ 2200/500
СПЦВ 2200/600
500
600
7-16
10-22
4,7 4320x2570
СПЦВ 2500/600
СПЦВ 2500/800
600
800
10-22
18-40
6,8 4780x2700
СПЦВ 2850/800
СПЦВ 2850/1000
800
1000
18-40
28-62
10,1 5320x3250
СПЦВ 3300/1000
СПЦВ 3300/1200
1000
1200
28-62
41-90
15,7 5960x3720
СПЦВ 3600/1200
СПЦВ 3600/1400
1200
1400
41-90
55-122
20,4 6540x4010
СПЦВ 4250/1400
СПЦВ 4250/1600
1400
1600
55-122
72-160
33,4 7560x4660
СПЦВ 4500/1600
СПЦВ 4500/1800
1600
1800
72-160
92-202
40,0 7960x4910
СПЦВ 4750/1600
СПЦВ 4750/2000
1600
2000
72-160
113-249
47,0 8350x5170
СПЦВ 5550/2000
СПЦВ 5550/2400
2000
2400
113-249
163-358
73,0 9750x5915