Части за мелници>> Оборудване за минодобивна, металургична и строителна промишлености>>
Мелници тип МШЦ (МШ, МШМИ, МШР)

 

 

Мелници тип МШЦ (МШ, МШМИ, МШР)

Топковите мелници с централно разтоварване са предназначени за оситняване на медно-молибденови руди и руди на черни и цветни метали и други рудни материали на обогатителните фабрики. Мелниците се състоят от цилиндричен барабан, покрит с прорязани конусни стени , към които са прикрепени кухи цапфи – натоварваща и разтоварваща. Вътрешните повърхности на барабана имат сменяща се облицовка, състояща се от брони. Въртенето на барабана произтича от задвижването , което се състои от електродвигател, задвижващо зъбно колело и съединяваща еластична муфа с вал посредством зъбчато колело, закрепено на фланеца на товарещото устройство, разположено от страна на товарещата цапфа. Разтоварването става чрез бутач , прикрепен към гърловината . В бутача освен разтоварването , става и сортировка на материала. Работата на мелниците протича при непрекъснато подаване на руда и вода в кухината на въртящия се барабан. При въртенето на барабана на мелницата, топките се претъркалят , плъзгат и падат и смилат парчетата руда. Конструкцията на мелниците, произведени в ОАО“Тяжмаш” позволява да се обезпечи до 10% по-висока производителноств сравнение с другите подобни такива мелници, като това става благодарение на изменената конструкция на барабаните и намалението на разхода на метал.

Технически характеристики

Наименование Осова мелница с централно разтоврване Топкова мелница с централно разтоврване Топкова мелнца с решетка Топкова мелница с разтоварвне чрез решетка, галечные, универсална
МС-3200х4500 МС-3600х5000 МШ-3600х5500 МШ-5800х6900 МШМИ-3200х3800 МШМИ-3600х4000 МШМИ-3600х5000 МШМИ-5800х6900 МШР-3200х6000 МШМИ-2100х3000 МШМИ-2700х3600 МШМГ-4500х6000
Вътрешен диаметър на барабана, мм 3200 3600 3600 5800 3200 3600 3600 5800 3200 2100 2700 4000
Дължина на барабана, мм 4520 5000 5500 6900 3800 4000 5000 6900 6000 3000 3600 7510
Степен на запълване на барабана със смилащи тела, % 35 35 42 45 45 45 45 45 32 - - 50
Мощност на електродвигателя на главното задвижване, кВт 900 1000 1250 4000 900 1000 1250 4000 900 200 400 1600

 

>> интересувам се от продукта