Части за мелници>> Оборудване за минодобивна, металургична и строителна промишлености>>
Мелницa МС 3,3x12,5

 

 

Мельница МС 3,3х12,5

Мельница сырьевая мокрого помола МС 3,3х12,5 предназначена для приготов-ления сырьевого шлама при производстве доломита, состоящего из известняка, глиняного шлама и колошниковой пыли. Размол материала в мельнице проис-ходит в результате многократно повторя-ющихся ударов падающих стальных шаров, находящихся в барабане, которые раздав-ливают и истирают материал, перекаты-ваясь вместе с ним внутри вращающегося барабана.


 

Технически характеристики

Наименование параметров размола Норма
Номинална производителност по доломитов шлам, при R200<=3% 60
Номинален вътрешен размер на цилиндричната част на барабана (без футеровъчни плочи), мм
диаметър 3325
дължина 13270
Максимална големина на късовете на входа на барабана, мм 20
Номинална честота на въртене на барабана, мин-1 18.3
Относителна мощност на електродвигателя, кВт 1600
I камера
диаметър на топките, мм 40-100
степен натоварване, % 25
маса на топковото зареждане , кг 62000
II камера
диаметър на топките, мм 30
степен натоварване, % 30
маса на топковото зареждане, кг 58000
Разход на вода в % от производителноста на мельницата 40
Номинална честота на въртене на барабана от допълнителното задвижване, мин-1 0,15

>> интересувам се от продукта