Части за мелници>> Оборудване за минодобивна, металургична и строителна промишлености>>
Мелници за мокро полусамооситняване

 

 

Мелници за мокро полусамооситняване

Мелниците за мокро полусамооситняване са с голяма единична производителност с безредукторно задвижване.
тип ММПС 70-70 – предназначена за І стадий на смилане на рудата.
тип МШ 50-84 – предназначена за ІІ стадий на оситняване на рудата
Мелниците могат да работят в отворени и затворени цикли с класифициращи устройства .

 

Т/ч
480
400
320
240
160
80
0
240
80
450
150
МШ 50-84 ММПС 70-70

Технически характеристики

Наименование на показателя МШ 50-84 ММПС 70-70

Номинални вътрешни размери на цилиндричната част на барабана /без футеровки/, мм

   
диаметър
5000 7000
дължина
8400 6790
Големина на материала, натоварен в мелницата, мм
8 300
Мощност на електродвигателя на главното задвижване, кВт
4000 4000
Габаритни размери , мм
   
дължина
18700 20000
ширина
12200 13500
височина
10500 12000

 

>> интересувам се от продукта