Части за мелници>> Оборудване за минодобивна, металургична и строителна промишлености>>
Мелницa мокро самооситняване

 

 

Мелницa мокро самооситняване

Мелниците за мокро самооситняване тип ММС са предназначени за смилане на руди на черни и цветни метали , суровинни материали, за циментовата промишленост, за елмазената и златарската промишленост.
Мелниците могат да работят в отворени и затворени цикли с класифициращи устройства.
Има възможност за експлоатация на мелниците в режим на полусамооситняване с донатоварване с топки.
Мелниците се доставят в едроблоково изпълнение , което позволява да се намалят съществено разходите за монтаж и сроковете за въвеждане в експлоатация.

 

Т/ч
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
MMC 50-23P MMC 70-23A MMC 90-30A MMC 105-54

 

Технически характеристики

Наименование на показателя ММС 50-23Р ММС 70-23А ММС 70-23С ММС 90-30A ММС 105-54
Редукт. задвижване Безредукт. задвижване
Размер на барабана, мм
           
диаметър
5000 7000 7000 7000 9000 10500
дължина
2300 2300 2300 2300 2960 5400
Големина на материала, натоварен в мелницата, мм
400 400 400 800 500 1200
Мощност на електродвигателя на главното задвижване, кВт
630 1600 1600 1600 4000 2x4000
Габаритни размери , мм
           
дължина
12460 17600 18500 17600 23600 20000
ширина
7342 10300 10300 10300 14450 20000
височина
4780 7900 7900 7800 7850 10000

 

>> интересувам се от продукта