<< главна

Кои сме ние

"Технокомерс" ООД

Вид на фирмата по ТЗ - дружество с ограничена отговорност

Собственик и управител: Желязко Тилев Стоянов
образование: висше - "Московски институт за управление"
квалификация: инжинер - икономист
специалност: организация на управлението в енергетиката
трудов опит: от основаването на фирмата е неин управител

 

 

Фирма "Технокомерс" ООД е създадена през 1992 год. с основен предмет на дейност търговия на резервни части за енергетиката и минната промишленост.
Фирмата се намира в район силно развит в областта на енергийното производство (около 40% от цялото прозводство на електроенергия в България) и добива на въглища (около 70% от добива на въглища за страната).

Основните клиенти на фирмата са:

- "ТЕЦ Марица Изток 2" ЕАД
- Енергийна компания "Марица Изток III" АД - София
- Експлотационна компания "Марица Изток 3" АД
- "Мини Марица Изток" ЕАД - Раднево
- Рудник "Трояново" - с.Трояново и Рудник 2 - с.Ковачево
- "Брикел" ЕАД

Цялото оборудване на енергийния комплекс, машини, съоражения, АТТ и резервни части за тях са руско производство.

В България няма производители на енергетично оборудване и резервните им части. Доставките на такова оборудване става с внос предимно от Русия. При това, тези доставки са свързани с поемането на отговорности по гаранционното обслужване и поддръжка. Като представител на заводите производители, "Технокомерс" ООД има това предимство, че дава такива гаранции. Фирмата не случайно се е наложила на този пазар - за 12 год. няма рекламации по доставката на оборудване и никакви претенции относно качеството.