<< главна

Енергетична арматура>> За нефто-газовата промишленост

 

Нагнетателна арматура

 

Арматурата е предназначена за оборудване на устията на нагнетателни сондажни кладенци с цел херметизация на устията, окачванията на колоните с помпенно-компресорни тръбни инсталации, контрол и регулиране на режима на люлеенето, инсталиране и присъединетелните устройства за изследване на сондажните кладенци и провеждането на необходимите технологически операции

Нагнетателната арматура се произвежда по всяка типова схема в съответствие с ГОСТ 13846 и по индивидуално задание с реализация на необходимите изисквания по коплектност и състав.

Особености на нагнетателната арматура: Запорно устройство – шибърни задвижки, маслонапълнители, пълнопроходни серии 1313 и 1371.

Предотвратяването на обратното връщане на течността от сондажа се осигурява с обратен клапан. Присъединителните размери на фланцовото оборудване по РД 26-16-40-89 или ГОСТ 28919-91. Работна среда – техническа вода, сточна вода от нефтохимическата промишленост и морска със съдържание на механични примеси до 25 мг/л, размер на твърдите частици – не повече от 0,1 мм.

Оборудването е предназначено за експлоатация в условията на умерен климат (без обозначение) и за студен климат (с означение “ХЛ”).

.Технически характеристики:

Номер

Работно налягане, MPa

Условен проход

L, мм
H,мм
ствол мм
мм
1.
21
65
65
1313
1650
2.
21
65
65
1313
1650
3.
35
65
65
1328
1880
4.
35
65
65
1328
1880

 

>> интересувам се от продукта