<< главна

Енергетична арматура>> За нефто-газовата промишленост

 

Арматура фонтанна

    

Араматурата е предназначена за оборудване на устията на нефтените и газови сондажни кладенци с цел херметизация на устията на кладенците, окачванията на сондажните тръбопроводи, контрол и регулиране на режима на експлоатация на кладенците, инсталации и съединяващи устройства за изследване на кладенците и провеждане на необходимите технологични операции

 

Фонтанната арматура се изготвя :

  • по произволна типова схема в съответствие с ГОСТ 13846
  • по индивидуално задание с реализация на необходимите изисквания относно компактността и състава

Отличителни особености на фонтанната арматура:

  • запорно устройство – шибърни задвижки, маслонапълнени, проходни серии 1313 или 1371
  • регулиращо устройство - регулируеми дросели, серии 1468 или 1482, нерегулируеми дросели от серия 1316
  • присъединителни размери на фланците на оборудването по РД 26-16-40-89 или ГОСТ 28919-91
  • подпора НКТ – на резбата на провода до тръбната глава
  • работна среда – продукцията на нефтеното и газовото сондиране , съдържание на подпочвена вода до 90% от обема, съдържание на механически примеси до 25 мг/л, сумарно съдържание на СО 2 и Н 2 S до 0,003%
  • температура на работната среда – до +120°С

Оборудването е предназначено за експлоатация в условията на умерен климат (без обозначение) и на студен климат (с означение “ХЛ”). При поръчка трябва допълнително да се посочват климатичните особености при експлоатация на оборудването.

 Технически характеристики:

Номер

Работно налягане, MPa

Условен проход

L, мм
H,мм
маса,kг
ствол мм
мм
1.
21
65
65
1313
1650

842

2.
21
65
65
1313
1650

842

3.
35
65
65
1328
1725
980
4.
35
65
65
1328
1725
980
5.
21
65
65
1313
1847
1108
6.
21
65
65
1313
1847
1108
7.
35
65
65
1328
1922

1252

8.
35
65
65
1328
1922
1252
9.
21
65
65
1313
2535
1535
10.
21
65
65
1313
2535
1535
11.
35
65
65
1328
2710
1852
12.
35
65
65
1328
2710
1852

>> интересувам се от продукта