<< главна

Части за мелници>> Оборудване за атомни електроцентрали (АЕЦ)>> Виброгасители

 

 

Виброгасители

Виброгасителите, използвани при тръбопроводите, са предназначени за ограничаване на вибрациите на тръбопроводите, подложени на периодични температурни деформации в процеса на експлоатация.

 


 

Teхнически характеристики

Температура на експлоатация:
при нормални условия
70°С
при аварийни условия
145°С
Допустими премествания при температурни деформации на закрепената инсталация:
по дължината на оста
±50 мм
перпендикулярно на оста
±100 мм
Съпротивителна сила от температурните разширения на закрепената инсталация, не повече от
20 кгс
Допустимо налягане, не повече от
1500 кгс
Максимално кратковременно налягане
6000 кгс
Обща дължиина с допуски на регулировка при монтажа
930+25/-15
Намаление на вибрациите в тръбопроводите на АЕЦ
5-10
Маса
46 кг


 

>> интересувам се от продукта